Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Projekty:

 

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. 

Jest nam miło poinformować, że praca naszych pielęgniarek podczas pandemii COVID została doceniona. Otrzymaliśmy wsparcie  w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.” Był to projekt realizowany za pośrednictwem Powiatu Starogardzkiego, a finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie 
dnia 15.07.2021 r.

Dofinansowanie projektu:  24.064,24 zł

 

Niżej plakat w formacie PDF

 1. Plakat Funduszy Europejskich Szczegóły pliku
  Nazwa: Plakat EU - FE.pdf
  Opis: Plakat Funduszy Europejskich - Covid19 - w formacie PDF
  Utworzono: 2021-07-16 14:12:08
  Data dodania: 2021-07-16 14:12:39
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

Niżej plakat w formie graficznej:

Plakat w formie graficznej Funduszy Europejskich


Realizacja Grantu w ramach projektu „Pomorskie pomaga”

 

Cel projektu: łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.
 

Efekt projektu: zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 

Wartość projektu: 15 486 203 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł
Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.
Źródło finansowania: projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Starogardzki otrzymał Grant, którego celem jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie. W ramach Grantu Powiat Starogardzki zawnioskował o realizację następujących form wsparcia: 
1) Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS na okres pięciu miesięcy,
2) Zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS, którym z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 należy zapewnić noclegi poza miejscem zamieszkania
3) Zapewnienie mieszkańcom DPS miejsc tymczasowych 14-dniowej kwarantanny (m.in. noclegi, wyżywienie i zapewnienie opieki nad osobami, które znajdować się będą 
w kwarantannie).

 

Otrzymane dofinansowanie: 297 700,00 zł.
 

 

Plakat projektu, napisy oraz logo EU, Funduszy Europejskich i Polski