Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Zasady przyjęcia do DPS:

Tryb, zasady kierowania i umieszczania określone są odrębnymi przepisami / podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku – Dz.U. Nr 64 poz. 593.

Kierowaniem do DPS zajmują się Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie, bądź jej przedstawiciela ustawowego.

Zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz zostaje zebrana konieczna dokumentacja.

Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje właściwa Decyzję o skierowaniu do DPS oraz ustalającą odpłatność.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę swoim mieszkańcom, świadcząc usługi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej – Dz. U. 2012, poz. 964.

 

Liczba odsłon:316
Treść wprowadził(a): Piechowski Bartosz, 2016-07-12 13:19:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2016-03-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-07-12 13:13:25