Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Zasady przyjęcia do DPS:

 

Tryb, zasady kierowania i umieszczania określone są przepisami na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

 

  1. Kierowaniem do DPS zajmują się Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie, bądź jej przedstawiciela ustawowego.
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje dokumentację.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje Decyzję o skierowaniu do DPS oraz ustala odpłatność.
  4. Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.
  5. Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie zapewnia całodobową opiekę swoim mieszkańcom, świadcząc usługi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)