Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Ochrona Danych Osobowych:

 

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki, obowiązków informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim pełni:

 

Agnieszka Gwizdała

e-mail: iod@dpsrokocin.pl

 

Niżej w formacie PDF zamieszczono obowiązki informacyjne:

 1. Obowiązek informacyjny dane korespondencyjne Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Dane korespondencyjne.pdf
  Opis: RODO klauzula dane korespondencyjne
  Utworzono: 2021-06-21 17:02:30
  Data dodania: 2021-06-21 17:02:55
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Obowiązek informacyjny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Dla osób uprawnionych do korzystania ZFŚS.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
  Utworzono: 2021-06-21 17:05:07
  Data dodania: 2021-06-21 17:05:16
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Obowiązek informacyjny dla osób wnioskujących w trybie dostępu do informacji publicznej Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Dostęp do informacji publicznej.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny dla osób wnioskujących w trybie dostępu do informacji publicznej
  Utworzono: 2021-06-21 17:07:01
  Data dodania: 2021-06-21 17:07:13
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Obowiązek informacyjny - Fanpage Facebook Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Fanpage.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny dla osób, które dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony "Lubię to" lub "Obserwuj" lub też opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage'u
  Utworzono: 2021-06-21 17:11:38
  Data dodania: 2021-06-21 17:11:50
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Obowiązek informacyjny - ogólny Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Klauzula ogólna.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - ogólny obowiązek informacyjny
  Utworzono: 2021-06-21 17:14:24
  Data dodania: 2021-06-21 17:14:55
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Obowiązek informacyjny - Kodeks Postępowania Administracyjnego Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - KPA.pdf
  Opis: Obowiązek informacyjny - Kodeks Postępowania Administracyjnego
  Utworzono: 2021-06-21 17:17:19
  Data dodania: 2021-06-21 17:17:40
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowy dla osób znajdujących się w zasięgu Monitoringu Wizyjnego Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Monitoring wizyjny.pdf
  Opis: Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowy dla osób znajdujących się w zasięgu Monitoringu Wizyjnego
  Utworzono: 2021-06-21 17:47:30
  Data dodania: 2021-06-21 17:47:39
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. Obowiązek informacyjny w związku z pozyskaniem danych osobowych pracowników Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Pozyskiwanie danych pracowników osób prawnych.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny w związku z pozyskaniem danych osobowych pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej
  Utworzono: 2021-06-21 17:22:22
  Data dodania: 2021-06-21 17:22:46
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. Obowiązek informacyjny w związku z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Prawo Zamówień Publicznych.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny dla osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  Utworzono: 2021-06-21 17:24:51
  Data dodania: 2021-06-21 17:25:02
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. Obowiązek informacyjny dla osób reprezentujących Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Przetwarzanie danych osobowych dla osób reprezentujących.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny dla osób reprezentujących działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednostek sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań ustawowych
  Utworzono: 2021-06-21 17:27:56
  Data dodania: 2021-06-21 17:28:16
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Przetwarzanie danych osób zatrudnionych w DPS.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny dla osób zatrudnionych w DPS w Rokocinie
  Utworzono: 2021-06-21 17:29:24
  Data dodania: 2021-06-21 17:29:42
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzonym naborem na stanowisko urzędnicze.pdf Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Rekrutacja na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny w związku z wprowadzonym naborem na stanowisko urzędnicze
  Utworzono: 2021-06-21 17:29:56
  Data dodania: 2021-06-21 17:31:05
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych osób składających skargi i wnioski Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Skargi i wnioski.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny osób składających skargi i wnioski
  Utworzono: 2021-06-21 17:33:15
  Data dodania: 2021-06-21 17:33:29
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych umowy z osobą fizyczną Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Umowy z osobą fizyczną.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny - umowa z osobą fizyczną
  Utworzono: 2021-06-21 17:34:31
  Data dodania: 2021-06-21 17:34:43
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Obowiązek informacyjny dotyczący zbierania danych osobowych osoby odbierającej mieszkańca w czasie epidemii Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Urlopowanie mieszkańca w czasie Pandemii.pdf
  Opis: Obowiązek informacyjny dotyczący zbierania danych osobowych osoby odbierającej mieszkańca w czasie epidemii
  Utworzono: 2021-06-21 17:36:43
  Data dodania: 2021-06-21 17:36:54
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. Obowiązek informacyjny w związku z prowadzonym naborem Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - W związku z naborem na wolne stanowisko.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek informacyjny w związku z prowadzonym naborem
  Utworzono: 2021-06-21 17:38:26
  Data dodania: 2021-06-21 17:38:39
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 17. Obowiązek informacyjny dotyczący zbierania danych osobowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie i ich opiekunów prawnych Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Zbieranie danych osobowych mieszkańców.pdf
  Opis: Obowiązek informacyjny dotyczący zbierania danych osobowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie i ich opiekunów prawnych
  Utworzono: 2021-06-21 17:40:00
  Data dodania: 2021-06-21 17:40:09
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 18. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych (Wizerunek - osiągnięcia / wydarzenia) Szczegóły pliku
  Nazwa: Obowiązek informacyjny - Zgoda wizerunek osiągnięcia, wydarzenia.pdf
  Opis: Dokumenty RODO - obowiązek dotyczący przetwarzania danych osobowych - wizerunek - osiągnięcia/wydarzenia
  Utworzono: 2021-06-21 17:41:33
  Data dodania: 2021-06-21 17:41:42
  Autor pliku: Berenika Gliniecka
  Wprowadził/a: Piechowski Bartosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf