Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Zasady płatności za pobyt:

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Zasady dokonywania odpłatności reguluje Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku – Dz.U. Nr 64 poz. 593. – art. 60-64.

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania ustala Starosta Starogardzki i ogłasza w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie na rok 2016 wynosi: 3 329, 99 zł- Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Starogardzkiego z dnia 27.01.2016 roku ( Dziennik Urzędowy województwa pomorskiego z dnia 18.02.2016 roku poz. 605).

Mieszkaniec Domu wnosi opłatę do 70% swojego dochodu. Natomiast gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej pokrywa różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca.

Liczba odsłon:295
Treść wprowadził(a): Piechowski Bartosz, 2016-07-12 13:22:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2016-03-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-07-12 13:19:02