Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie

Zadania DPS:

 

Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.